Στον όμιλο ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας ελέγχου παρουσίας ειδικών IgG αντισωμάτων κατά του κορωνοϊού COVID-19. Η εξέταση γίνεται σε υπερσύγχρονο αναλυτή της εταιρείας ABBOTT, εταιρεία που έχει μακρά παράδοση στην ανάπτυξη εξετάσεων προσδιορισμού αντισωμάτων κατά σημαντικών λοιμωδών παραγόντων, ενώ έχει ήδη λάβει επείγουσα έγκριση (EUA) από το Αμερικανικό F.D.A καθώς και CE mark από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο έλεγχος παρουσίας ειδικών IgG αντισωμάτων κατά του κορωνοϊού COVID-19 σε συνδυασμό με τα ιστορικό του ασθενούς θα μας δείξει, αν ο εξεταζόμενος έχει έρθει σε επαφή με τον ιό. Σημειώνεται ότι τα αντισώματα είναι περισσότερο αυξημένα αν ο ασθενής είχε συμπτώματα, ενώ είναι σε χαμηλό τίτλο αν η μόλυνση με τον ιό παρέμεινε χωρίς συμπτώματα. Επίσης φαίνεται ότι τα αντισώματα αυξάνουν μετά την 14-21η μέρα από την αρχή των συμπτωμάτων.

Τα τεστ αντισωμάτων βοηθούν τους επιστήμονες να καταλάβουν πόσο χρόνο μένουν τα αντισώματα στο σώμα και αν παρέχουν ανοσία. Επίσης, βοηθάει στη χάραξη πολιτικών υγείας γνωστοποιώντας παραμέτρους για τη διασπορά του ιού.