Στον Όμιλο Ιατρόπολις πραγματοποιούνται βιοψίες συμπαγών οργάνων από Επεμβατική Ακτινολόγο, οι οποίες διενεργούνται μέσω υπερήχου ή μέσω αξονικού τομογράφου. Το βιοπτικό υλικό αποστέλλεται και επεξεργάζεται στο υπερσύγχρονο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Ομίλου. Εκτός από την Βιοψία γίνεται και τοποθέτηση FIDUCIALS, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Τα αποτελέσματα είναι έτοιμα σε 5 εργάσιμες ημέρες από τη λήψη του δείγματος. Σε περίπτωση που χρειαστούν συμπληρωματικές διαγνωστικές εξετάσεις όπως η ανοσοϊστοχημεία η ο μοριακός έλεγχος, ο ασθενής ενημερώνεται σχετικά για το συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Οι Βιοψίες Συμπαγών Οργάνων πραγματοποιούνται μόνο στην Κλινική του Χαλανδρίου, έπειτα από επικοινωνία με το κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης στο 210-6796250.
Στην πρώτη επικοινωνία ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει τον απεικονιστικό έλεγχο Αξονικής ή Μαγνητικής Τομογραφίας για να μπορέσει να γίνει αξιολόγηση ανάληψης του περιστατικού.

Τα όργανα από τα οποία μπορεί να ληφθεί το βιοπτικό υλικό είναι τα παρακάτω:
• Ήπαρ
• Νεφροί
• Πνεύμονας
• Μαλακά μόρια
• Λεμφαδένες
• Μορφώματα ελάσσονος πυέλου/ περιτοναϊκού χώρου

biopsies