Μπορείτε να πληροφορηθείτε για την κατάσταση της οστικής σας υγείας κάνοντας μια μέτρηση οστικής πυκνότητας Μ.Ο.Π, DPA DXA.

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας DPA DXA