Βιοπαθολογία - Αιματολογικές Εξετάσεις

Το νέο, υπερσύγχρονο εργαστήριο Μικροβιολογίας - Βιοπαθολογίας του Ομίλου Ιατρόπολις φέρνει άλλη μια καινοτομία στο χώρο των ιατρικών υπηρεσιών και αποτελεί το μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα. Με τη χρήση ρομποτικής τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης, ψηφιακής επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων καθώς επίσης και πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες ο Όμιλος πρωτοπορεί και στον εργαστηριακό τομέα.

Το εργαστήριο διαθέτει έμπειρο με υψηλή εξειδίκευση προσωπικό: Ιατρούς – Βιοπαθολόγους, Βιολόγους, Χημικούς, Τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων και Αιμολήπτες.

Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, μια πλειάδα συστημάτων ρομποτικής τεχνολογίας με ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων και πλήρως αυτοματοποιημένες μεθόδους, διενεργούν όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται, προκειμένου οι εξεταζόμενοι να έχουν στα χέρια τους τα πιο έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα μικροβιολογικών εξετάσεων σε πολύ σύντομο χρόνο. Στους νέους βιοχημικούς - ανοσολογικούς αναλυτές Alinity ci της Abbott σε συνδυασμό με την χρήση του εξειδικευμένου λογισμικού AlinIQ AMS για τη διαχείριση δεδομένων, οι εξετάσεις διενεργούνται πιο σύντομα, με μεγαλύτερη αξιοπιστία και ασφάλεια.

Όλα τα παραπάνω, αλλά και η χρήση ενός και μοναδικού bar code, από τη στιγμή της λήψης βιολογικού υλικού από τον ασθενή μέχρι και την παράδοση του αποτελέσματος, σε συνδυασμό με την πληρή αυτοματοποίηση (GLP system), εκμηδενίζουν την πιθανότητα σφάλματος. Σε αυτές τις διαδικασίες δεν υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση: (τιτλοφόρηση, ταυτοποίηση, προετοιμασία, μεταφορά, απομάκρυνση και φύλαξη υπό κατάλληλες συνθήκες), με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονται το πιο αξιόπιστα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων. 

Εξετάσεις ρουτίνας ή πιο εξειδικευμένες, ακόμη και σπάνιες, πραγματοποιούνται στο εργαστήριο μας, ενώ με την πλήρη αυτοματοποίηση πετύχαμε:

  • Πιο αξιόπιστα αποτελέσματα
  • Μεγαλύτερη ταχύτητα παράδοσης αποτελεσμάτων
  • Εγκυρότητα
  • Εκμηδένιση σφαλμάτων

Επιπλέον καινοτομία αποτελεί η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης (A.I.) στην επεξεργασία των δειγμάτων, με παραγοντοποίηση εκατομμυρίων παραμέτρων, ορθή ταυτοποίηση των αποτελεσμάτων και πολύ υψηλή εγκυρότητα.

Η χρήση των νέων τεχνολογιών δίνει τη δυνατότητα στο επιστημονικό προσωπικό να αφιερώνει πολύ περισσότερο ποιοτικό χρόνο για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, εποπτεύοντας τη ροή των διαδικασιών και επισφραγίζοντας την ορθότητα του αποτελέσματος κάθε εξέτασης. 

Το εργαστήριο του Ομίλου Ιατρόπολις καθημερινά προσφέρει έγκυρα, αξιόπιστα και πιστοποιημένα αποτελέσματα, σύμφωνα με κανονισμούς προτύπων, όπως πιστοποίηση ISO 15189:2012. Κινείται σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΣΥΔ και τις ισχύουσες θεσμικές νομοθετικές διατάξεις. Επίσης χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστήματα ποιότητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών όπως ISO 9001:2015.

Τα τμήματα Βιοπαθολογίας του ομίλου Ιατρόπολις λειτουργούν με πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών τους και υπόκεινται σύμφωνα με υποδείξεις σε ποιοτικό έλεγχο από πιστοποιημένους φορείς:

ΕΣΕΑΠ

Κλινική Χημεία και Ανοσολογία

Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη

Πήξη

TORCH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γενική αίματος

Έλεγχος ποιότητας μορφολογίας

BIORAD

Ορμόνες Θυρεοειδούς

Ορμόνες Αναπαραγωγής

Δείκτες Νεοπλασίας

Κλινική Χημεία

Γενική Αίματος

RIQAS

Εξετάσεις Ηπατίτιδας και HIV

UKNEQAS

Λευκοκυτταρικός τύπος από αναλυτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Επίχρισμα Γενικής Αίματος