ΚΛΙΝΙΚΗ

Η Κλινική διαθέτει πέντε δωμάτια ραδιοθεραπείας φωτεινά, πλήρως θωρακισμένα για τη θεραπεία ασθενών που πάσχουν από καρκίνο του θυρεοειδούς, η υπερθυρεοειδισμό καθώς και αναλγητική θεραπεία με βραχύβια ραδιοϊσότοπα όπως Ρήνιο Στρόντιο, octreoscan, κ.λ.π. για θεραπεία οστικών μεταστάσεων.
Οι ασθενείς υποβάλλονται σε όλες τις εξετάσεις που προβλέπονται από τα πρωτόκολλα θεραπείας (μέτρηση uptake), ολόσωμο σπινθηρογράφημα με Ι131, ολόσωμα μεταθεραπευτικά σπινθηρογραφήματα), καθώς και κάθε άλλη απαιτούμενη εξέταση για την παρακολούθηση της εξέλιξης της θεραπευτικής αγωγής.

Διευθυντής Τμήματος: Ιατρός Β. Βολιωτόπουλος